Μάτι Μονοκατοικία

Κατασκευή μονοκατοικίας με πισίνα και δώμα
Τοποθεσία:
Μάτι Αττικής
Ημερομηνία:
2021
Είδος Έργου:
Κατασκευή μονοκατοικίας με πισίνα και δώμα
Σχεδιασμός:
Μαρίνης Ανδρέας
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος

EL