Αγία Παρασκευή 2

Ανακαίνιση γραφείου στην Αγία Παρασκευή.
Τοποθεσία:
Αγία Παρασκευή
Ημερομηνία:
2020
Είδος Έργου:
Ανακαίνιση
Μελέτη:
DZ Interior Designers
Κατασκευή:
Μπομπόνης Τάσος
EL