Διόνυσος

Κατασκευή μονοκατοικίας τεσσάρων επιπέδων με ανεξάρτητο ισόγειο, σε οικόπεδο 800τ.μ., σε επικλινές σημείο και πισίνα Infinity.
Τοποθεσία:
Διόνυσος
Χρόνος κατασκευής:
2007-2010
Είδος Έργου:
Κατασκευή villas με πισίνα
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL