Εκάλη

Ολική ανακαίνιση μονοκατοικίας και περιβάλλοντος χώρου.
Τοποθεσία:
Εκάλη
Χρόνος κατασκευής:
2008-2009
Είδος Έργου:
Ανακαίνιση
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL