Φάληρο

Εργασίες συντήρησης σε μονοκατοικία στο Φάληρο.
Τοποθεσία:
Φάληρο
Ημερομηνία:
2011
Είδος Έργου:
Συντήρηση
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL