Κεραμεικός – Ευρυμέδοντος

Μετατροπή βιοτεχνικού χώρου σε όροφο-διαμέρισμα.
Τοποθεσία:
Κεραμεικός, Ευρυμέδοντος
Χρόνος κατασκευής:
2008-2009
Είδος Έργου:
Ανακατασκευή
Αρχιτέκτων:
Γκαζέτας Θωμάς
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL