Κεραμεικός

Ανακατασκευή πενταόροφου κτιρίου και μετατροπή lofts σε συνεργασία με την DIS Construction.
Τοποθεσία:
Κεραμεικός, Μεγ. Αλεξάνδρου
Χρόνος κατασκευής:
2009-2010
Είδος Έργου:
Ανακατασκευή πενταόροφου κτιρίου
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL