Μάτι

Ριζική ανακαίνιση μονοκατοικίας στο Μάτι.
Τοποθεσία:
Μάτι
Ημερομηνία:
2016
Είδος Έργου:
Ριζική Ανακαίνιση
Σύμβουλος Αρχιτέκτων:
Μαρτάκης Παναγιώτης
Κατασκευή:
Μπομπόνης Τάσος
EL