Μελίσσια

Ανακαίνιση διαμερίσματος σε συγκρότημα στα Μελίσσια
Τοποθεσία:
Μελίσσια
Χρόνος κατασκευής:
2009
Είδος Έργου:
Ανακαίνιση
Αρχιτέκτων:
Μαυρογεώργη Κυριακή
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL