Νέα Κηφισιά Project

Project Management της αξιοποίησης του οικοπέδου, με επιλογή μελετητή και αντιπαρέχοντα, καθώς και επίβλεψη της συμφωνίας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Τοποθεσία:
Νέα Κηφισιά
Ημερομηνία:
2011-2016
Είδος Έργου:
Concept
Αρχιτέκτων:
Χατζήογλου Κωνσταντίνος, ΑΝΚΩ
Επίβλεψη:
Τάσος Μπομπόνης
EL