Νέα Σμύρνη

Συνένωση δύο διαμερισμάτων και ολική ανακαίνιση.
Τοποθεσία:
Νέα Σμύρνη
Ημερομηνία:
2017-2018
Είδος Έργου:
Ανακαίνιση
Σχεδίαση:
DZ Interior Designers
Εκτέλεση:
Τάσος Μπομπόνης
EL