Πάρος Project

Project Management αξιοποίησης οικοπέδου στην Πάρο.
Τοποθεσία:
Πάρος
Ημερομηνία:
2010
Είδος Έργου:
Project Management
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Επίβλεψη:
Τάσος Μπομπόνης
EL