Ρηγίλλης

Ολική ανακαίνιση διαμερίσματος.
Τοποθεσία:
Ρηγίλλης
Ημερομηνία:
2004
Είδος Έργου:
Ανακαίνιση
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Εκτέλεση:
Τάσος Μπομπόνης
EL