Θρακομακεδόνες II

Κατασκευή μονοκατοικίας με ανεξάρτητο ξενώνα σε οικόπεδο 1000τ.μ.
Τοποθεσία:
Θρακομακεδόνες
Χρόνος κατασκευής:
2006-2008
Είδος Έργου:
Κατασκευή villas με ανεξάρτητο ξενώνα
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL