Βούλα

Κατασκευή συγκροτήματος τριών ανεξάρτητων μαιζονετών σε οικόπεδο εμβαδού 780τ.μ. στα Πηγαδάκια Βούλας.
Τοποθεσία:
Βούλα, Πηγαδάκια
Χρόνος Κατασκευής:
1999-2001
Είδος Έργου:
Κατασκευή
Αρχιτέκτων:
Καρανταβάνης Δημήτρης
Εκτέλεση:
Μπομπόνης Τάσος
EL